Polityka prywatności

Mamy pełną świadomość zaufania, jaką Użytkownicy obdarzyli nasz Serwis - MÓJ KLASYK.
Zdając sobie sprawę z odpowiedzialności za ochronę prywatności użytkowników oraz realizując postanowienia ustawy o ochronie danych osobowych, wprowadzamy następującą politykę prywatności w naszym serwisie.
Poniższa polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez Nas informacji na temat Użytkowników, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


INFORMACJE OGÓLNE

Administratorem Serwisu MÓJ KLASYK jest Sebastian Wojciechowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AROME DE PERFUM Sebastian Wojciechowski z głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej przy ul. Kochanowskiego 3, 05-850 Duchnice, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod NIP: 1181495648, REGON: 141556165.

 

Wszelkie dane osobowe zbierane przez Administratora Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO. 

 

Administrator Serwisu internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 

W sprawie danych osobowych można kontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą: 

poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.,

poczty tradycyjnej: ul. Kochanowskiego 3, 05-850 Duchnice, Polska.

 

Inspektor ochrony danych (IOD)

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Sebastian Wojciechowski. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można kontaktować się za pomocą:

poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.,

poczty tradycyjnej: ul. Kochanowskiego 3, 05-850 Duchnice, Polska.

 

Administrator ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług na najwyższym poziomie.


Cel

Dane przekazane podczas rejestracji wykorzystywane są przede wszystkim w celu umożliwienia korzystania z Serwisu i wszystkich jego funkcjonalności oraz w celu kontaktu i automatyzacji procesu komunikacji. W każdej chwili można cofnąć dobrowolnie wyrażoną zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie oznaczało przerwania przetwarzania danych osobowych w procesach zainicjowanych przed jej wycofaniem.

 

Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych przez Administratora oraz zewnętrzne podmioty z nim powiązane.

Przetwarzane dane osobowe:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;

Cel przetwarzania powyższych danych osobowych:

 • rejestracja i dostęp do konta w Serwisie;
 • utrzymywanie korespondencji e-mail pomiędzy Użytkownikami;Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Użytkownika wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest to niezbędny warunek korzystania z Serwisu MÓJ KLASYK.

 


Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców: 

 • organom państwowym, np. prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli zwrócą się z oficjalnym żądaniem, 
 • partnerom Serwisu.

 


Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO Użytkownik Serwisu ma następujące prawa: 

 1. prawo dostępu — prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;
 2. prawo do sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;
 3. prawo do usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 4. prawo do ograniczenia — prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;
 5. prawo do sprzeciwu — prawo do sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania przez nas danych osobowych z przyczyn odnoszących się do konkretnych sytuacji lub celów marketingowych;
 6. prawo do przenoszenia danych — prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie;

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania udziela informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. 

W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

 


Bezpieczeństwo danych osobowych

Naszym celem jest ochrona danych osobowych naszych użytkowników. Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe.

 


Zmiany w Polityce Prywatności

Możliwe są okresowe zmiany zapisów Polityki prywatności.

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej Polityki prywatności powiadomimy Państwa o nich w sposób wyraźny i dostosowany do okoliczności np. poprzez wiadomość e-mail.

 


Pliki cookies i inne technologie śledzące

Podczas zawartości Serwisu używane są pliki „cookies”, zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika w związku korzystaniem z Serwisu. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie Serwisu. 

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis do indywidualnych potrzeb. 

Pliki “cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 


Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możliwa jest zmiana ustawienia cookies z poziomu przeglądarki internetowej albo usunięcie plików cookies. Wyłączenie tych plików może powodować trudności w korzystaniu ze strony.