Czas to pieniądz - książka Mateusza Piechnika

Czas to pieniądz - książka Mateusza Piechnika

"Czas to pieniądz" - książka dla kolekjonerów, sprzedawców i miłośników wspaniałych czasomierzy. 3 x TAK = zdobywanie wiedzy + przyjemne spędzanie czasu + lektura na ciężkie czasy. 

Treść książki można podzielić na cztery rozdziały 

  • 1. Wiedza - internet, czasopisma, gazety, magazyny
  • 2. Kolekcjonerzy i kolekcjonerstwo - budowanie kolekcji, na czym się koncentrować, jak inwestować i czego się wystrzegać 
  • 3. Handel - jak być wiarygodnym i uczciwym sprzedawcą 
  • 4. Działania alternatywne - zegarmistrzostwo, renowacje, szycie pasków, targi.